i WARDROBE

The power of spending

Jeg er fascinert av at mennesker – til tross for våre intellektuelle bragder og teknologiske nyvinninger– tross alt er biologiske vesener.