i WARDROBE

Kjenn din garderobe – kjenn deg selv?

Kan et bevisst forhold til valg, oppbevaring og vedlikehold av klær gjøre oss lykkeligere?